SUNDAY

26th May 2019

GET MY HOROSCOPE

app
Download
受歡迎❤️底妝之基本! (1)
11.03.2019

要俾人第一好印象關鍵就係「自然美肌」

受歡迎❤底妝之基本!

初次見面第一樣會被人望嘅就係「皮膚」!?有見及此就要打造理想嘅底妝,由粉底嘅搽法開始仔細為你講解。只要掌推好底妝基本,由講句「初次見面」都可以更加充滿自信♡

 

前輩們其實都一樣好睇「皮膚」!?

 

春天好多女仔都會搽厚妝,搞到塊面同條頸有條邊好似戴住面具咁?!唔通係初初學化妝嘅一年級生?」(22大學四年生)

 

「整齊底妝俾人好印象,多數皮膚靚嘅人都會令人覺得整體好靚!」(21大學四年生)

 

「柔軟好似棉花糖咁嘅皮膚,令人覺得整潔又溫柔 底妝化得好俾人從容嘅印象。」(21大學三年生)

 

「唔遮好個黑眼圈,令人擔心係咪太過。」(20大學二年生)

 

結論!!

俾人好印象嘅關鍵就在於底妝化得好定唔好!

一齊學識點化個清潔底妝啦♡

Load more