THURSDAY

24th Jan 2019

GET MY HOROSCOPE

app
Download
減少「余白」♡小顏妝 (1) Look 01 ①
11.08.2018

\閃粉、啡色、粉紅色……用平時嘅化妝品就搞掂!/

減少「余白」♡小顏妝

用一直用開嘅化妝品化平時妝,原來只需轉小小技巧就可以變成小顏妝!人人都可以減少臉上嘅余白,馬上變身

 

余白妝

 

余白A

閃粉令眼瞼整體望落更膨漲

 

余白B

中間加入胭脂立體感

 

余白C

嘴唇太平面令周圍余白位太明顯

 

閃粉妝經常會有呢個問題!眼瞼搽上閃粉,太閃太光會令眼妝太模糊,中間再搽上胭脂同太令嘅唇適,令余白位更加明顯,成塊臉變圓(淚)。

 

小顏妝

 

小顏A

向下眉毛,少部份搽上閃粉做出對比

 

小顏B

斜斜地搽上胭脂令臉形更Sharp

 

小顏C

做出立體感,令視線避開余白位

 

眉毛同眼睛距離拉近,重點係只於部份位置搽上閃粉。胭脂斜斜地搽上余白位,嘴唇搽出Layer做出立體感,自然集中視線,令余白咁明顯!

 

將余白填滿技巧⑴

眉妝

拉近同眼睛嘅距離,強調眉下嘅線條

 

使用咗佢

 

A 可以自由自在操縱陰影,畫出自然又可以留下深印象嘅眉毛。

Contouring Powder Eyebrow BR302/COSME DECORTE

 

B 可以順住眉毛方向更加貼服,加上光澤同立體感。

Brow Set Clear/ MAC

 

①補畫眉下,打橫畫粗身

 

A左邊兩色混合搽上成條眉毛,用幼身斜斜地嘅筆強調眉下嘅線條。

 

②令眉頭豎起做出闊度

 

用透明眉毛液B邊刷好眉毛邊固定。眉頭向上豎起,令眉毛更闊。

 

將余白填滿技巧⑵

唇膏

於唇膏上搽唇彩,做出立體感

 

使用咗佢!

 

C 充滿透明閃粉閃令令唇彩。

DAZZLEGLASS Goldyrocks/ MAC

 

D 快人一步用秋天嘅時尚深橙啡色唇液。

Dignified Liquid Lips 01 (810日發售)/Celvoke

 

搽唇彩搽得Over少少

 

同眼妝一樣唇妝都要夠閃。一開始將唇彩上下都搽得Over少少,但嘴角小心唔好搽出界。

 

②嘴唇中央搽上磚紅色唇液

 

於唇彩上面搽上D嘅唇液。唔洗搽哂全部,淨係搽喺中央,就可以做出立體感。

Load more